یکشنبه, ۱۹ دی,۱۴۰۰

آشنای با تقسیم بندی چیلرها

امروزه به دلیل گرمای هوا چیلر ها به محبوبیت بسیاری رسیدند، هر زمان شما نیاز به خنک کردن دستگاهی یا منبعی داشتید می ‌توانید از چیلر ها استفاده کنید، چیلر چیست؟ اگر با چیلر آشنایی ندارید می توانید مقاله چیلر چیست؟ ما را مطالعه کنید تا کامل با چیلر آشنا شوید؛چیلر ها تقسیم بندی های دارند که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

دسته بندی چیلرها

چیلر ها به دو دسته تقسیم می‌ شوند چیلر های تراکمی و چیلر های جذبی که چیلر های جذبی شامل یک کندانسور، تبخیرکننده، ژنراتور، جاذب ویک مبدل حرارتی است که در داخل دستگاه قرار دارند؛ چیلر های تراکمی دارای دودسته آبی و هوایی هستند که هردو این دستگاه‌ها شامل یک کمپرسور، یک کندانسور، یک اپراتور ویک شیر انبساط است.

چیلر های جذبی:

چیلر های جذبی سیکل مشابهی دارند و درآنها کندانسور، اواپراتور و شیر انسباط وجود دارد و تفاوت این دوحالت تنها در این سیکل است که آموننیاک، آب و لیتیوم  بروماید است و تفاوت دوم در مکش و چگالی است.

در سیکل تبرید با جذب تراکم و مکش با دو وسیله به نام های جاذب و ژنراتور، این امکان به وجود می آید که جاذب جریانی از مبرد را با استفاده از عواملی که انرژی لازم را جذب و می شناسد جذب کند و از ژنراتورها استفاده شود تبدیل می شو.

به طور کلی اگر به جای کمپرسور، جاذب و کندانسور تعویض شود و نوع انرژی تغییر کند، سیکل تبرید جذب چیلر نامیده می شود.

چیلرهای تراکمی:

چیلرهای تبرید تراکمی از فشرده سازی بخار در سیکل خاصی استفاده می کنند. سیکل تبرید تراکمی از 4 عنصر اصلی تشکیل شده است که اواپراتور، کندانسور و شیر کم منبسط می شوند. به نام اواپراتور گرما از محیط گرفته می شود و در کمپرسور فشار و مبرد بالا می رود و سپس در کندانسور حرارت را از دست داده و به شیر باز می گردد. مبرد تا فشار کاری اواپراتور منبسط می شود و این چرخه به طور مداوم تکرار می شود تا خنک شود.

چیلر تراکمی برای شروع فعالیت خود از انرژی به عنوان منبع اصلی استفاده می کند و به شرح زیر عمل می کند.

در چیلرهای تراکمی وظیفه تراکم گاز کنترل کمپرسور خواهد بود تا این گاز پس از تراکم وارد نشود. در کندانسور کاهش می یابد و به مایع تبدیل می شود.

پس از عبور این مایع از شیر انبساط و هدایت آن به کولر، به دلیل جذب گرمای محیط، مایع به بخار تبدیل می شود که باعث کاهش دمای هوای محیط خواهد شد. سپس بخار تبخیر دوباره به کمپرسور منتقل می شود و این چرخه ادامه می یابد.

چیلر های تراکمی دارای ویژگی های بسیاری هستند که یکی از این ویژگی ها این است که چیلر های تراکمی مناسب هر آب و هوای است و در هر منطقه ای از این چیلر ها می توان استفاده کرد.

شباهت های چیلر تراکمی با چیلر جذبی:

·         در هر دو نوع کولر، مبرد دائماً در یک چرخه در گردش است.

·         اساس کار هر دو دستگاه بر اساس تبخیر سیال و کاهش آن است.

·         در هر دو نوع کولر، مبرد در کندانسور تقطیر می شود.

·         در هر دو نوع چیلر، گاز مبرد کم فشار از اواپراتور گرفته می شود و مبرد فشار قوی به کارخانه چوب بری کند فرستاده می شود.

تفاوت های چیلر تراکمی و چیلر جذبی:

·         چیلر های تراکمی انرژی اولیه خود را از الکتریسیته و چیلر های تراکمی انرژی اولیه خود را از گرما می گیرند.

·         چیلر های جذبی اغلب برای تامین تناژ پایین استفاده می شوند، در حالی که چیلر های تراکمی با تناژ بالا مناسب تر هستند.

·         چیلر های تراکمی از کمپرسور استفاده می کنند اما چیلر مکنده به جای کمپرسور از ژنراتور و جاذب استفاده می کند.

·         مبرد در چیلر های جذبی عموماً آمونیاک یا آب خواهد بود، در حالی که در چیل رهای تراکمی از کلروفلوئوروکربن یا هالوکلوروفلئوروکربن استفاده می شود.

·         وزن چیلر جذبی بیشتر از چیلر تراکمی است.

·         چیلر های تراکمی عمر مفید بیشتری نسبت به چیلر های جذبی خواهند داشت.

·         ضریب عملکرد چیلر های تراکمی بالاتر از ضریب عملکرد چیلر های جذبی است.

·         قیمت اولیه خرید چیلر های جذبی گران تر از چیلر های تراکمی است.

·         در همان تناژ، ظرفیت اشغال شده توسط چیلر جذبی بسیار بیشتر از ظرفیت کامیون است.

·         در چیلر های تناژ بالا نسبت به چیلر های جذبی به خصوص در مناطق گرم و گرم کارایی بیشتری دارد. در مناطق فشرده سازی گرم و گرم بیش ترین کارایی را دارد.

·          حمل و نقل و نصب چیلر های تراکمی آسان تر از چیلر های جذبی خواهد بود. قطعات چیلر جذبی به دلیل حجم و وزن چندین بار به محل نصب و به صورت قطعات حمل می شوند.

تقسیم بندی چیلر تراکمی:

چیلر های تراکمی به دو سری کلی آب سرد و هوای سرد تقسیم می شوند؛ نوع کولر آبی و کولر هوا دقیقاً مشابه هستند با این تفاوت که خنک کننده کندانسور توسط آب و تجهیزات برج خنک کننده و کولر کندانسور با هوا (فن) خنک می شود، هر کدام بر اساس کمپرسور به 4 نوع تقسیم می شوند که در مجموع شامل 8 نوع مختلف می شود.

تقسیم بندی چیلر

جمع بندی

چیلر ها به دو دسته تقسیم می شوند و چیلر های جذبی و تراکمی که در این مقاله به این دو چیلر پرداختیم، چیلر ها امروزه به پرکار برد ترین وسیله ‌های گرمایشی و سرمایشی تبدیل شده‌ اند؛ بیشترین کاربردی که این چیلر ها دارند در تهویه هوای مطبوع است، بعد از استفاده آن ها برای تهویه از آن ها برای خنک کردن استفاده می کنند، این چیلر ها برای منازل و محل های صنعتی کاربرد دارند که چیلر های صنعتی برای استفاده در کارگاه ها و مینی چیلر های برای خانه ها طراحی شده‌ اند.

ثبت نظر