درباره صنعت تهویه سبلان

درباره صنعت تهویه سبلان

باتشکر از حسن انتخاب جناب عالی به استحضار می رساند کانال سازی ارژنگ از سال ۹۸ شروع به کار کرده ودر طول این مدت ضمن انجام پروژهای بزرگ وکوچکمسکونی تجاری سعی داشته ابتدا با خوش قولی وکیفیت بالا کار به نحوه احسن پروژهای خود را به سرانجام برسانیم ما بر خلاف اکثر همکاران عزیز که مبنارا قیمت پایین میگذارند بیشتر تلاش خود را ابتدا به کیفیت بالا وسپس به قیمت پایین معطوف میکنیم امید است که به همراهمی شما عزیزان سهمی هرچندکوچک در ابادانی ایران عزیزمان داشته باشیم