جمعه, ۳۰ مهر,۱۴۰۰

کانال سازی ابزارالات وتعهدات آن

کانال سازی از تاسیساتی در ساختمان است، کا نیاز به ابزارالات خاص خود دارد ومی بایستی که پیمانکار کانال سازی ابزارمورد نیاز خودرابرای تسریح  در کارش و همینطور به روز بودن کارایی کارگاه خود تهیه کند ودر اختیار اکیپ ساخت ونصبرخود قرار دهد از جمله ابزارهایی که کانال سازی لازم دارد قالب تنه مشتی_ انبردست وپیچ گوشتی است که جز اولین ابزارالات است که البته با توجه به بزرگ بودن پروژه که پیمانکار مشغول به کار در ان است باید تجهیزات بیشتری در اختیار داشته باشد از جمله قیچی برقی برای برش دادن ورق گالوانیزه قیچی نبشی بر برای ساخت فلنج سنگ فرز برای بریدن میلیگرد برای ساپورت دستگاه جوش برای ساخت فلنج وهمین طور برای جوشکاری ساپورت از جمله دیگر ابزارالات که در کارگاه بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از

گیوتین برای برش ورق وخم کن برای خم کاری ورقهای گالوانیزه
دستگاه کشوزن برای کشویی کردن ورق مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرد
البته لوله های فلکسی که امروزه در صنعت کانال سازی وتوسط کانال سازان مورد استفاده قرار میگیرد وکارگاه وتولیدی های خاص خودرا دارد

اما تعهدات که کانال ساز باید به ان متعهد باشد وبه مشتری که با ان کار میکند تعهد داشته باشد

اصلی ترین تعهد کانال ساز هوا رسانی مناسب به تمام دریچه های که در طول کانال کشی که انجام داده است می باشد به صورتی که هر دریچه متناسب با متراژ مورد نظر هوارسانی شده باشد تعهد دیگر کانال سازی که به اون مشاور نیز میتوان نام برد جا نمایی مکان مورد نظر برای رایزر های کانال کولر ابی است به صورتی که باید جایی را در نظر گرفت که هم واحد مورد نظر از نظر پرتی جا اسیب نبیند وهم مسیری کوتاه برای هوارسانی برای اطاق خواب ها وپذیرایی شود که در هوای گرم تابستان بازدهی کولر که فاصله نسبتا طولانی با واحد دارد نشود وباعث مصرف انرژی بیشتر نشود

یکی دیگر از تعهدات کانال سازکه تقریبا در زمان تکمیل ساختمان باید عمل شود ساخت ونصب دریچه های تنظیم هوا است که معمولا در زمان نقاشی سلختمان بسته میشود که اگر بر اثر بستن دریچه ترکی ویا اسیبی بر رودیوار سفیده شده بود ونیاز به لکه گیری بود توسط نقاش انجام گیرد البته نکته ای که باید هنگام دریچه توجه کنید بازدید از داخل کانال که به دلیل چند مدتی که از زمان نصب کانال گذشته است وسایلی به صورت عمدی وغیر عمدی در داخل کانال گذاشته شود که تا حد امکان داخل کانال را تمیز کنیم تا در زمان نصب و راه اندازی کولر حد امکان اشغال و گردوخاک کمتری به داخل واحد بشود

به امید اینکه مفید واقعه شده باشد

ثبت نظر