یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت,۱۴۰۰

کولر تبخیری یا کولر آبی

در این مقاله هم به تهویه مطبوع می پردازیم و هم به سیستم های کولر تبخیری که شما هم یک مقایسه جامع در این باره داشته باشید

کولر تبخیری که به نام های دیگر مانند کولر گازی تبخیری، کولر باتلاقی، کولر صحرایی و کولر هوای مرطوب نیز شناخته می شود وسیله ای است که هوا را از طریق تبخیر آب خنک می کند.

خنک کننده تبخیری با سایر سیستم های تهویه مطبوع که از چرخه های تبرید فشرده سازی یا جذب بخار استفاده می کنند متفاوت است و فرق می کند

سیستم خنک کننده تبخیری بدین صورت است که آب برای تبخیر مقدار نسبتاً زیادی گرما را جذب می کند و از این طریق یعنی بوسیله آب و تبدیل آن به بخار آب می توان دمای هوای خشک را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

این روش می تواند با استفاده از انرژی بسیار کمتری نسبت به دیگر روش های برودتی هوا را خنک کند در آب و هوای خشک خنک کننده تبخیری هوا علاوه بر مزایای تهویه هوا و خنکی برای ساکنان ساختمان نیز می توانند رطوبت لازم را تهیه کنند

در آب و هوای خشک خنک کننده تبخیری می تواند باعث کاهش مصرف انرژی و استحلاک تجهیزات کل برای تهویه مطبوع به عنوان جایگزینی برای خنک سازی مبتنی بر کمپرسور شود در مناطقی که خشک محسوب نمی شوند خنک کننده تبخیری غیرمستقیم می تواند بدون افزایش رطوبت از فرآیند خنک کننده تبخیری بهره ببرد سیستم های خنک کننده تبخیری فعال می توانند همان مزایای سیستم های خنک کننده تبخیری مکانیکی را بدون پیچیدگی تجهیزات و کانال ها ارائه دهند و در هزینه ها هم صرفه جویی شود

نمای کلی کولر تبخیری

شکل اولیه خنک کننده تبخیری یا همان  بادگیر برای اولین بار کشور پارس باستان یا همان ایران قدیم در هزاران سال پیش به صورت حرکت باد از پشت بام مورد استفاده قرار گرفت آنها باد کنترل می کردند و آن را از روی قنات یا محل جمع شده آب عبور می دادند و هوای خنک شده را به داخل ساختمان هدایت می کردند ایرانیان مدرن کولرهای تبخیری مجهز به سیستم خنک کننده را به طور گسترده مورد استفاده قرار می دهند و شاید در هیچ جا این مقدار مصرف یافت نشود

کولر تبخیری شامل یک مخزن آب که با یک شناور همراه است تا سطح آب را در آن کنترل کند و یک پمپ برای گردش آب بر روی بالشتک های کولر یا همان پوشال ها  و یک فن گریز از مرکز برای کشیدن هوا از طریق پنل ها و هدایت آن به داخل خانه است تشکیل شده

دستگاه های خنک کننده تبخیری نصب شده در خارج ماشین ها که در بعضی از اتومبیل ها برای خنک سازی هوای داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند اغلب به عنوان لوازم جانبی پس از فروش تا تهویه مطبوع مدرن فشرده سازی بخار به طور گسترده در دسترس می باشد

تکنیک های خنک کننده تبخیری منفعل در ساختمان ها از قرن ها قبل یکی از ویژگی های معماری کویر بوده است اما پذیرش و مطالعه و نوآوری و کاربرد تجاری آن در غرب و برای غربی ها کاملاً جدید است و چند سال است مورد استفاده قرار می گیرد

کولرهای تبخیری ، برخلاف سیستم های تهویه مطبوع معمولی که از تبرید با تراکم بخار یا تبرید جذبی استفاده می کنند با استفاده از اصل خنک کننده تبخیری درجه حرارت هوا را کاهش می دهند.

اصول خنک کننده تبخیری تبدیل آب مایع به بخار با استفاده از انرژی گرمایی موجود در هوا و در نتیجه کاهش دمای هوا است انرژی مورد نیاز برای تبخیر آب به صورت گرمای معقول از هوا گرفته می شود که بر دمای هوا تأثیر می گذارد و به گرمای نهان تبدیل می شود یا همان انرژی پتانسیل یعنی انرژی موجود در بخار آب هوا در حالی که هوا در آن باقی می ماند یک مقدار انرژی ثابت دارد و این تبدیل گرمای محسوس به گرمای نهان به عنوان یک روند شناخته می شود زیرا در یک مقدار انرژی ثابت اتفاق می افتد بنابراین خنک کننده تبخیری باعث افت دمای هوا متناسب با افت گرمای محسوس و افزایش رطوبت متناسب با افزایش گرمای نهان می شود

یک مثال ساده از خنک کننده تبخیری طبیعی تعریق یا عرق ترشح شده توسط بدن است که تبخیر آن بدن را خنک می کند میزان انتقال حرارت به سرعت تبخیر بستگی دارد با این حال برای هر کیلوگرم آب 2،257 کیلوژول انرژی تبخیر شده در دمای 35 درجه سانتیگراد منتقل می شود میزان تبخیر به دما و رطوبت هوا بستگی دارد به همین دلیل در روزهای مرطوب عرق بیشتر تجمع می یابد زیرا به سرعت بخار نمی شود.

تبرید با فشرده سازی بخار از خنک کننده تبخیری استفاده می کند اما بخار تبخیر شده درون یک سیستم مهر و موم شده است یا ثابت است و سپس با استفاده از انرژی و تبدیل انرژی برای انجام این کارآماده می شود تا دوباره بخار شود آب در یک کولر تبخیری ساده در محیط تبخیر می شود و بازیابی نمی شود در یک واحد خنک کننده فضای داخلی آب تبخیر شده همراه با هوای خنک شده به فضا وارد می شود در یک برج تبخیری آب تبخیر شده در سیستم و خروجی جریان هوا منتقل می شود

امید به استفاده شما از این مقاله

با تشکر

ثبت نظر